Komunikat Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo

Podaje się do wiadomości mieszkańcom Gminy i Miasta Witkowo, że zgodnie z "Planem treningów elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania na rok 2019" w dniu 21 listopada 2019 roku zostanie przeprowadzony wojewódzki trening elementów wchodzących w skład tych systemów. W związku z powyższym 21 listopada, (czwartek) o godz. 12.00  nastąpi uruchomienie syren alarmowych na 1 min.

Burmistrz Gminy i Miasta
Marian Gadziński