w img 4452

11 listopada 2019 roku świętowaliśmy 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto zostało ustanowione na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku, a następnie zniesione decyzją Krajowej Rady Narodowej 22 lipca 1945 roku. Do kalendarza najważniejszych świąt państwowych wpisano je ponownie w okresie transformacji ustrojowej 1989 roku.

w img 4190

w img 4138

w img 4154

Uroczystości związane z rocznicą odzyskania przez nasz kraj niepodległości odbyły się także w naszej Gminie. Witkowskie uroczystości rozpoczęły się mszą św. odprawioną przez proboszcza witkowskiej parafii p.w. św. Mikołaja w Witkowie – Księdza kan. dr hab. Franciszka Jabłońskiego oraz ks. prefekta Juliana Wawrzyniaka, w której udział wzięły władze samorządowe, poczty sztandarowe, Wojskowa Asysta Honorowa z 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego oraz Poczet Sztandarowy z 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego, członkowie organizacji kombatanckich, przedstawiciele organizacji pozarządowych, placówek oświatowych i uczniowie z witkowskich szkół. W homilii ks. prefekt Julian Wawrzyniak nawiązał do obchodów święta narodowego, podkreślając jego refleksyjny charakter, akcentując sens słowa patriotyzm i nawiązując do jego współczesnego znaczenia. Miłym akcentem była oprawa muzyczna w wykonaniu Witkowskiej Orkiestry Dętej działającej przy OKSiR Witkowo.

w img 4179

Dalsza część uroczystości miała miejsce przy Pomniku Powstańców Wielkopolskich, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński. Włodarz przypomniał historyczne znaczenie daty 11 listopada i towarzyszące odrodzeniu Polski okoliczności.

w img 4213

w img 4221

w img 4269

Punktualnie o godzinie 12,00 w ramach akcji „Niepodległa do hymnu” na terenie całego kraju i tak też było w naszej gminie, dumnie i doniośle wybrzmiały wszystkie cztery zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Nie zabrakło również Apelu Poległych i salw honorowych.

w img 4393

w img 4256

w img 4418

Minutą ciszy uczczono pamięć poległych w walce o niepodległość. Następnie poszczególne delegacje złożyły pod Pomnikiem okolicznościowe wiązanki, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie zaprezentowali program artystyczny: Ojczyzna – Moja, Wolna.

w img 4330

w img 4354

w img 4421

Na zakończenie obchodów Zespół Śpiewaczy „My Młodzi” wykonał kilka pieśni patriotycznych.

w img 4445

w img 4461

Włodarz Gminy podziękował za udział w spotkaniu i zaprosił do obejrzenia okolicznościowej wystawy, która miała miejsce w Sali Historii pt: Franciszek Łyskawa pancernym szlakiem z Gorzykowa do Holandii.

Zapraszamy do galerii