Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 45,5% (głosowało 4816 wyborców na 10585 uprawnionych).

Szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer
obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Frekwencja

1

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły)

45,95%

2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły)

54,47%

3

Urząd Gminy i Miasta,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

45,44%

4

Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo

40,27%

5

Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo

 39,52%

6

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo

39,35%

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo 

41,67%

8

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo 

45,39%

9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,  ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

45,77%

10

Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo

51,72%

 

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00 w Gminie Witkowo wyniosła 17,4% (głosowało 1839 wyborców na 10570 uprawnionych).

 

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer
obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Frekwencja

1

Szkoła Podstawowa nr 2  im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły)

19,44%

2

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły)

18,84%

3

Urząd Gminy i Miasta,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

19,72%

4

Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo

13,59%

5

Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo

16,89%

6

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo

14,67%

7

Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo 

15,15%

8

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo 

18,26%

9

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych,  ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo

13,59%

10

Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo

20,09%