Uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych pozwoli na poprawę infrastruktury komunikacyjnej, poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Strzyżewo Witkowskie i Wiekowo, gm. Witkowo.

Całkowita wartość zadania oszacowana została na kwotę 1 009 169,44 zł z czego 50% stanowi wkład własny natomiast dofinansowanie opiewa na kwotę 504 584,00 zł

Gmina Witkowo uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej

Gmina Witkowo uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej

Termin wykonania zadania planowany jest na maj 2020 r. natomiast prace rozpoczną się w 2019 r. po wyłonieniu wykonawcy zadania.

Gmina Witkowo uzyskała dofinansowanie na przebudowę drogi gminnej