w img 3842

1 października br. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z Piotrem Bugałą – właścicielem firmy „OGRODY BUGAŁA” z Dolska na realizację inwestycji pn. „Otwarta Strefa Aktywności przy ul. Mickiewicza w Witkowie” – projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019. Zadanie przewiduje doposażenie placu zabaw dla dzieci (zestaw zabawowy, sprawnościowy oraz huśtawka na sprężynie), zakup urządzeń małej architektury (ławki parkowe, kosz na śmieci). Ponadto projekt obejmuje także urządzenie siłowni zewnętrznej, montaż betonowego stołu do tenisa, stołu szachowego z siedziskami, nasadzenia krzewów liściastych i iglastych oraz posianie traw. Wykonawca zrealizuje zadanie do 29 listopada 2019 r. za kwotę 200.403,96 zł brutto. Kwota dofinansowania ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki to 50 000,00 zł.