Od  29 lipca do 1 sierpnia br. na terenie naszej Gminy przebywa delegacja Samorządowców z zaprzyjaźnionej niemieckiej gminy zbiorczej Land Hadeln. W skład delegacji wchodzą: Julia Heuer (koordynator ds. kultury),  Karl Heinz Linck (koordynator ds. wymiany młodzieży), Eugen Böhm – przewodniczący Rady Gminy Zbiorczej, Detlef Horeis – Burmistrz Gminy Oberndorf, Hendrik Rehm – zastępca Burmistrza gminy Wanna.

w img 0390

W ramach wizyty zaplanowano m.in. spotkanie z Radnymi Rady Miejskiej w Witkowie, którego celem było podjęcie tematu rozszerzenia współpracy pomiędzy naszymi gminami – o nowe płaszczyzny działania. Położono nacisk na działalność OSP, szeroko pojętą ekologię oraz działalność kulturalną i sportową.

delegacja str

Podczas wizyty odbędą się spotkania przybliżające delegacji niemieckiej funkcjonowanie Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie, placówek oświatowych, jednostek OSP, wybranych działów Zakładu Gospodarki Komunalnej.