w to

26 lipca br. zakończyły się półkolonie pod hasłem „SPORT-UŚMIECH-ZABAWA” zorganizowane przez Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan w Gnieźnie we współpracy z Samorządem Witkowa.  Już po raz 19 władze samorządowe naszej gminy zadbały o wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży.

w img 0331

Placówkami półkolonii dla 150 dzieci były: Szkoła Podstawowa nr 1 Witkowo, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie oraz Świetlice Wiejskie w Ruchocinku  i Małachowie Złych Miejsc. Głównym celem półkolonii była aktywizacja dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań i bezpieczne spędzanie czasu wolnego oraz wyrównywanie szans edukacyjnych bez względu na miejsce zamieszkania, status społeczny czy materialny.

w img 0329

Samorząd Witkowa w tym miejscu serdecznie dziękuje wszystkim przyjaciołom półkolonii i osobom czynnie wspierającym to wydarzenie na czele z Panią V-ce Dyrektor SP nr 1 Arletą Bekas i jej niezawodnym sztabem opiekunów i animatorów.