w img 0297

Samorząd Gminy i Miasta Witkowo wspólnie z Gminną Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zorganizował kolonię profilaktyczną dla 40 dzieci i młodzieży z rodzin o niskim statusie materialnym z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Miejscem kolonii jest Ośrodek Wypoczynkowy „BANKOWY”. Wyjazd kolonistów nastąpił w dniu 15 lipca br. we wczesnych godzinach rannych.

w img 0239

w img 0265

Wspólnie ze Stowarzyszeniem Młodych Wielkopolan w Gnieźnie po raz 19. zorganizowaliśmy wypoczynek letni /półkolonie profilaktyczne/ dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy i Miasta Witkowo. Półkolonie odbędą się w dniach 15-26 lipca 2019 roku i bierze w nich udział 150 dzieci. Placówkami półkolonii są: Szkoła Podstawowa nr 1 Witkowo, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mielżynie oraz Świetlice Wiejskie w Ruchocinku i Małachowie Złych Miejsc.

w img 0280

w img 0288

Uroczyste rozpoczęcie półkolonii odbyło się w dniu 15 lipca br. na boisku wielofunkcyjnym ORLIK-2012 w Witkowie przy ulicy Wrzesińskiej. Podstawowym celem półkolonii jest zagospodarowanie dzieciom czasu w trakcie przerwy letniej poprzez wyrównanie szans edukacyjnych, wzmocnienie funkcji wychowawczej szkoły i środowiska lokalnego. Raz jeszcze, życzymy udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku.