Od 25 lipca 2019 r. rusza trzecia edycja Budżetu Obywatelskiego. Na realizację zadań własnych Gminy wskazanych przez mieszkańców tak, jak w latach ubiegłych,  przeznaczona została kwota 100 000,00 zł. Propozycje zdań do realizacji zgłaszać mogą osoby fizyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, grupy osób. Każdy projekt musi zdobyć poparcie 10 mieszkańców, zawierać opis zadania, przybliżony kosztorys i lokalizację.

III Edycja Budżetu Obywatelskiego

Propozycje zadań zostaną zweryfikowane przez merytorycznych pracowników Urzędu, a gotowa lista projektów zostanie poddana pod głosowanie. Ważne jest to, że zarówno zgłaszać projekty, jak i brać udział w głosowaniu mogą osoby będące mieszkańcami Gminy i Miasta Witkowo. Szczegółowe informacje dotyczące całej procedury związanej z III edycją Budżetu Obywatelskiego znajdują się na stronie internetowej Gminy i Miasta Witkowo www.witkowo.pl. Dodatkowo publikujemy harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok.

Harmonogram

Lp.

Wyszczególnienie

Termin realizacji

1.

Kampania informacyjna

Od 23 maja 2019 r. przez cały czas trwania Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

2.

Zgłaszanie propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

Od 25 lipca do 30 sierpnia 2019 r.

3.

Weryfikacja złożonych wniosków przez powołany Zespół Programowy do obsługi Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok

Do 13 września 2019 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości wniosków, które przeszły pozytywną weryfikację

Do 20 września 2019 r.

5.

Głosowanie

Od 23 września do 8 października 2019 r. 

6.

Planowane ogłoszenie wyników

Do 15 października 2019 r.

7.

Wpisanie zwycięskich zadań do projektu Budżetu Gminy i Miasta Witkowo na rok 2020

Do 15 listopada 2019 r.