27 czerwca br. odbyła się kolejna, IX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad, Burmistrz oficjalnie powitał nowego Komendanta Komisariatu Policji w Witkowie oraz nowego Proboszcza Parafii p.w. Św. Mikołaja w Witkowie. Podczas sesji Burmistrz wręczył Zenonowi Gierlotce oraz Antoniemu Popkowi okolicznościowe medale związane z 655. rocznicą istnienia Witkowa. W imieniu Zenona Gierlotki medal odebrał Paweł Roszyk.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej oraz informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Komendanta Komisariatu Policji na temat przygotowań do sezonu letniego.

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Głównym tematem sesji było zakończenie procedury absolutoryjnej oraz udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Rada podjęła następujące uchwały:

  • uchwałę Nr IX/72/2019 o udzieleniu Burmistrzowi i Gminy i Miasta Witkowo wotum zaufania.
  • uchwałę Nr IX/73/2019 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2018 rok.
  • uchwałę Nr IX/74/2019 o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi i Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
  • uchwałę Nr IX/75/2019 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.
  • uchwałę Nr IX/76/2019 w sprawie zmiany uchwały nr VII/68/2019 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy i Miasta Witkowo w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy i Miasta Witkowo na 2020 rok.
  • uchwałę Nr IX/77/2019 w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.
  • uchwałę Nr IX/78/2019 o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  • uchwałę Nr IX/79/2019 o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2019 rok.

Kolejna sesja planowana jest wstępnie na 19 września 2019 r.