W czerwcu odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Umiem pływać”, w którym brało udział 135 uczniów klas I-III szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie Gminy i Miasta Witkowo.

Podsumowanie projektu „Umiem pływać”

Podczas spotkań z dziećmi Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, Alicja Wentland – Sekretarz Gminy i Miasta Witkowo wraz z Markiem Wiatrowskim – Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Witkowie oraz Sylwią Mietlicką – koordynatorem projektu wręczyli Certyfikaty ukończenia kursu i pamiątkowe medale.

Podsumowanie projektu „Umiem pływać”

Podsumowanie projektu „Umiem pływać”

Okolicznościowe medale otrzymały również szkoły, których uczniowie uczestniczyli w kursie nauki pływania. Do projektu z terenu naszej Gminy zgłoszono 165 uczniów.

Podsumowanie projektu „Umiem pływać”

W edycji jesiennej weźmie udział grupa pozostałych 30 dzieci. Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz Gminy i Miasta Witkowo.