w zgk witkowo 2017 xxl

10 maja swoje święto obchodzą Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej  w Witkowie, którzy na terenie Gminy dbają o warunki życia społeczności lokalnej. Niech w codziennej pracy towarzyszy Państwu satysfakcja z dobrze wykonywanych zadań i życzliwość mieszkańców Gminy doceniających wykonaną pracę. Wszystkim pracownikom życzmy dużo zdrowia, energii i wytrwałości, abyście mogli Państwo w pełni  realizować swoje plany życiowe i zawodowe. Wszystkiego dobrego!

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński

Przewodniczący Rady Miejskiej w Witkowie
Piotr Jóźwik