spotkanie1 3

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie odbyła się narada z sołtysami i przewodniczącymi zarządów osiedli.

Sprawozdanie z działalności Wielkopolskiego Stowarzyszenia Sołtysów w Koninie – przedstawił Grzegorz Siwiński.

spotkanie1 1

W czasie narady przeprowadzono wybory:

Na Przewodniczącego Gminnego Koła Sołtysów w Gminie Witkowo wybrano – Bernarda Kopackiego.

Do Zarządu Gminnego Koła Sołtysów w Gminie Witkowo wybrano – Małgorzatę Woźniak i Krystynę Kierzek.

Przedstawicielem Gminnego Koła Sołtysów Gminy Witkowo w Radzie Stowarzyszenia został – Bernard Kopacki.

Delegatami Gminnego Koła Sołtysów na Ogólne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia w Koninie zostali – Bernard Kopacki, Małgorzata Woźniak i Krystyna Kierzek.

spotkanie1 2

Informację nt. dotacji na dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych oraz zakupu urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii przedstawił Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński.

Bieżące sprawy z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Gnieźnie omówił lekarz weterynarii Dariusz Nowaczyk.