w fotoajgorwitkowo036

Wieczór poetycki na podsumowanie ROKU NIEPODLEGŁEJ …, wyjątkowa i wzruszająca lekcja historii odbyła się 22 lutego w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Dezyderego Chłapowskiego oraz Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa wraz z opiekunami: Krystyną Popielec-Stürmer, Joanną Czekałą i Kaliną Piechowiak, przygotowali Wieczór Poetycki „NASZE DROGI DO WOLNOŚCI”. Był to kolejny wspólny projekt Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie i Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa w Witkowie.

w fotoajgorwitkowo008

w fotoajgorwitkowo018

W XXI wiek Polska wkroczyła wolna i niepodległa, ale nie zawsze tak było. Wiele razy nasz kraj upadał, żeby znów się odrodzić. Podczas wieczoru poetyckiego młode pokolenie upamiętniło wydarzenia z historii tej dawnej i tej, której byliśmy świadkami na przełomie XX i wieku.

Pięknym wykonaniem piosenki „Przeżyj to sam”, Andżelika Kaźmierczak zachęciła obecnych do indywidualnego odbioru pełnej powagi i nostalgii utworów poetyckich i muzycznych.

w fotoajgorwitkowo015

Organizatorami wieczoru byli:

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński,

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie – Anna Malendowicz-Koteras,

Dyrektor Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka w Witkowie – Tomasz Radacz.

Wśród licznie przybyłych gości Starostę Powiatu Gnieźnieńskiego – reprezentował p.o. Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu – Łukasz Kaszyński.

w fotoajgorwitkowo066

w fotoajgorwitkowo078

Wieczór ujawnił wspaniałe talenty występujących na dużej scenie uczniów. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo, p.o. Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu Łukasz Kaszyński oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Witkowie podziękowali wszystkim, którzy przyczynili się do tak pięknego upamiętnienia bohaterów Naszej Ojczyzny. Gromkie brawa na stojąco były najpiękniejszym podziękowaniem dla występujących i przygotowujących wieczór. Dziękujemy wszystkim widzom, którzy zaszczycili Centrum Kultury swoją obecnością i mogli przeżywać wzruszające, patriotyczne chwile razem z witkowską młodzieżą.