w img 5164

12 grudnia odbyła się kolejna, II sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, po czym podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr II/7/2018 w sprawie powołania Piotra Jóźwika do reprezentowania Gminy i Miasta Witkowo w Zgromadzeniu Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego;

- uchwałę Nr II/8/2018 o Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2019 rok;

- uchwałę Nr II/9/2018 w sprawie podatku rolnego na 2019 rok;

- uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie podatku od nieruchomości na 2019 rok;

- uchwałę Nr II/11/2018 w sprawie opłaty targowej na 2019 rok;

- uchwałę Nr II/12/2018 o odpłatności za usługi opiekuńcze;

- uchwałę Nr II/13/2018 dotyczącą dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania;

- uchwałę Nr II/14/2018 w sprawie powołania Komisji do spraw Komunalizacji Mienia;

- uchwałę Nr II/15/2018 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości gminnej położonej w Witkowie;

- uchwałę Nr II/16/2018 o wynagrodzeniu Burmistrza Gminy i Miasta;

- uchwałę Nr II/17/2018 o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr II/18/2018 o zmianach w budżecie gminy i miasta na 2018 rok.

w img 5159

Kolejna sesja planowana jest na 28 grudnia br.