umowa1 1

28 listopada w siedzibie Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Marian Gadziński – Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo przy kontrasygnacie Haliny Rzepeckiej  –  Skarbnika Gminy i Miasta Witkowo podpisał umowę z Ministrem Obrony Narodowej reprezentowanym przez Pawła Huta – Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa o udzielenie dotacji celowej na realizację pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie „Ławki Niepodległości”. W założeniu ma ona upamiętniać 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

umowa1 2

Multimedialna „Ławka Niepodległości” zostanie zamontowana na terenie Skweru im. Stanisława Gaworzewskiego w Witkowie. Szacunkowy koszt inwestycji to 56 000,00 zł, kwota dofinansowania to 25 000,00 zł.

Wykonawcą tego zadania będzie firma C4Y Szymon Lemański z Grodziska Wielkopolskiego.