przejścia1 1

W ostatnich dniach na terenie m. Witkowo pojawiły się nowe latarnie, które mają za zadanie doświetlić przejścia dla pieszych, a co za tym idzie poprawić bezpieczeństwo pieszych. Mowa tu
o przejściach zlokalizowanych przy ul. Park Kościuszki, Stary Rynek oraz ul. Poznańskiej. Jeszcze w tym roku doświetlone zostaną kolejne dwie lokalizacje (wymianie ulegną dotychczasowe lampy halogenowe na oprawy oświetlenia typu LED) na ul. Poznańskiej.

przejścia1 3

przejścia1 4

Dodatkowo w ramach poprawy bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w okolicach Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Borysa i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego, a dokładniej przy ul. Braci Łukowskich, Oświatowej
i Powstańców Wielkopolskich, zamontowano znaki aktywne D6 oraz zmieniono kolorystykę oznakowania poziomego przejść na biało-czerwone. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu.

przejścia1 5

Całkowity koszt inwestycji to kwota około 95 tys. zł.