Szanowni Państwo, zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców naszej gminy do uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa Wielkopolska”.

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”

Projekt obejmuje darmowe szkolenia komputerowe dla 30 seniorów 65+. W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 65 rok życia i zamieszkują na terenie Gminy i Miasta Witkowo. Zajęcia grupowe na poziomie podstawowym obejmują 15 spotkań tematycznych (średnio po 4 h dziennie, 2 razy w tygodniu), łącznie 60 h. Spotkania odbywać się będą w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, sala nr 1, w terminie od 14 stycznia 2019 r.

Projekt przyczyni się do zaktywizowania Seniorów w zakresie technologii informacyjnych. Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają tablety na własność (przy założeniu 80% obecności).

Zapisy trwają do 30 listopada 2018 r.

Projekt „Cyfrowa Wielkopolska”

Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie zapraszam do zapisywania się osobiście lub telefonicznie w Urzędzie Gminy i Miasta w Witkowie, pok. nr 24 u Pani Sylwii Mietlickiej pod numerem telefonu 61 4778194 wew. 24. Ilość miejsc jest ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń. 

Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo