Informujemy, że termin odbioru odpadów komunalnych z miejscowości Małachowo-Kępe, Małachowo-Szemborowice, Małachowo-Wierzbiczany i Małachowo-Złych Miejsc zostaje przełożony z dnia 12 listopada 2018 roku (poniedziałek) na dzień 13 listopada 2018 roku (wtorek).