Gmina i Miasto Witkowo, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Witkowie realizuje program  „Wspieraj Seniora” polegający na pomocy w dostarczeniu niezbędnych produktów żywnościowych środków higieny osobistej lub leków do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych w wieku 70+ na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Seniorze jeśli chcesz zgłosić potrzebę pomocy zadzwoń na infolinię 22 505 11 11 lub do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie tel. 61  642 90 97 wew. 101

SENIORZE PAMIETAJ! Płacisz tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne!

„Wspieraj Seniora”

Aby nie paść ofiarą kradzieży, apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i ograniczenie zaufania wobec nieznajomych pukających do naszych drzwi. Trzeba pamiętać, aby w każdym z takich przypadków zidentyfikować osobę, poprosić o dokument potwierdzający, że jest ona przedstawicielem ośrodka pomocy, na którą się powołuje.