podpisanie umowy

8 października br. w imieniu Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo – Mariana Gadzińskiego, jego z-ca Marek Wiatrowski podpisał umowę ze Sławomirem Begierem, właścicielem firmy „Zakład Drogowo-Transportowy – Sławomir Begier” z Nekli na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej w Gaju”.

Na długości 430 m zostanie przebudowana droga, która finalnie uzyska nawierzchnię ulepszoną z betonu asfaltowego. W zakres przedsięwzięcia wchodzi m.in. wykonanie robót ziemnych, podbudowy z kruszywa łamanego oraz ułożenie dwóch warstw nawierzchni asfaltowej na łączną grubość 7 cm.

Wykonawca wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego za wykonanie ww. prac otrzyma wynagrodzenie w kwocie 197 tys. zł. Zadanie dofinansowane zostało ze środków Województwa Wielkopolskiego.

Koniec inwestycji zaplanowany jest na 20 listopada.