Frekwencja wyborcza w Gminie Witkowo wyniosła 69,36%.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania 10739.

Liczba kart wyjętych z urn 7449.

 

Na poszczególnych kandydatów na Prezydenta RP oddano następujące liczby głosów ważnych
  Numer obwodu wyborczego    
  NR 1 NR 2 NR 3 NR 4 NR 5 NR 6 NR 7 NR 8 NR 9 NR 10 Głosy oddane na kandydata % głosów na kandydata
1 DUDA Andrzej Sebastian 340 302 695 306 355 299 371 614 443 157 3882 52,52%
2 TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz 608 591 370 183 183 120 155 505 497 297 3509 47,48%
  Liczba głosów ważnych oddanych na wszystkich kandydatów 7391  

 

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio

Numer obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej Liczba wyborców uprawnionych do głosowania w chwili zakończenia głosowania Liczba kart wyjętych z urny Frekwencja
1 Szkoła Podstawowa nr 2  im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) 1388 955 68,80%
2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) 1216 897 73,77%
3 Urząd Gminy i Miasta,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 1486 1072 72,14%
4 Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo 762 495 64,96%
5 Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo 875 545 62,29%
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo 668 419 62,72%
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo  796 526 66,08%
8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo  1624 1130 69,58%
9 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie,  ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo 1280 949 74,14%
10 Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo 644 461 71,58%

Wyniki wyborów prezydenckich 2020