Frekwencja wyborcza na godzinę 17:00 w Gminie Witkowo wyniosła 45,69% (głosowało 2545 wyborców na 10506 uprawnionych).

Frekwencja w obwodach wyborczych wyniosła odpowiednio:

Numer obwodu Siedziba obwodowej komisji wyborczej liczba uprawnionych liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania Frekwencja
1 Szkoła Podstawowa nr 2  im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 14, 62-230 (budynek „B” szkoły) 1373 715 52,08%
2 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, ul. Czerniejewska 12, 62-230 Witkowo (budynek „A” szkoły) 1204 680 56,48%
3 Urząd Gminy i Miasta,  ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo 1488 430 28,90%
4 Świetlica Wiejska, Sokołowo 23, 62-230 Witkowo 706 307 43,48%
5 Świetlica Wiejska w Wiekowie, Wiekowo 71A, 62-230 Witkowo 861 368 42,74%
6 Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Gorzykowie, Gorzykowo 3, 62-230 Witkowo 667 266 39,88%
7 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Mielżyn ul. Strzałkowska 1, 62-230 Witkowo  793 346 43,63%
8 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Borysa, ul. Poznańska 47, 62-230 Witkowo  1578 786 49,81%
9 Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Dezyderego Chłapowskiego w Witkowie,  ul. Warszawska 29, 62-230 Witkowo 1194 578 48,41%
10 Przedszkole Miejskie w Witkowie, ul. Jasna 38, 62-230 Witkowo 642 324 50,47%

Frekwencja wyborcza na godzinę 12:00