w dsc 6854

25 czerwca br. w Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbyła się kolejna, XX sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej, raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy i Miasta Witkowo za lata 2018-2019 oraz informacji Dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji i Komendanta Komisariatu Policji na temat przygotowań do sezonu letniego.

w dsc 6868

Głównym tematem sesji było zakończenie procedury absolutoryjnej oraz udzielenie wotum zaufania dla Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo.

Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XX/159/2020 o udzieleniu Burmistrzowi i Gminy i Miasta Witkowo wotum zaufania (jednogłośnie);

- uchwałę Nr XX/160/2020 o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych z wykonania budżetu za 2019 rok (jednogłośnie);

- uchwałę Nr XX/161/2020 o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi i Gminy i Miasta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok (jednogłośnie);

- uchwałę Nr XX/162/2020 w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego;

- uchwałę Nr XX/163/2020 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dotyczącej przedsięwzięcia pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy i Miasta Witkowo, poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Dębina, Mielżyn i Ruchocinek”;

- uchwałę Nr XX/164/2020 w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Witkowo dla Parafii Rzymsko – Katolickiej na prace remontowe i konserwatorskie przy Kościele p.w. św. Mikołaja, wpisanym do rejestru zabytków;

- uchwałę Nr XX/165/2020 w sprawie o dokonaniu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej;

- uchwałę Nr XX/166/2020 w sprawie o dokonaniu zmian w budżecie Gminy i Miasta na 2020 rok.

Kolejna sesja planowana jest wstępnie na 25 września 2020 r.