w dsc 6828

Dobiegła końca realizowana od maja ubiegłego roku inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie budynku przy ul. Gnieźnieńskiej 4 w Witkowie na cele Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

w dsc 6810

w dsc 6804

w dsc 6817 15 czerwca odbył się odbiór jednego z czołowych przedsięwzięć gminy. Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński wraz z Radnymi Rady Miejskiej, Kierownikiem MGOPS Wojciechem Mólem oraz przedstawicielami Wykonawcy i Inspektorami nadzoru inwestorskiego dokonał wizytacji zrealizowanych prac. Zakres zadania obejmował adaptację pomieszczeń istniejącego budynku komunalnego oraz dobudowę nowego dwukondygnacyjnego skrzydła obiektu o funkcji biurowej wraz z niezbędną infrastrukturą, celem zapewnienia właściwego funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej. Przedmiotowy obiekt wyposażony jest w kotłownię gazową oraz instalację wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. Ponadto zagospodarowany został teren zewnętrzny poprzez urządzenie utwardzonego dojazdu, miejsc postojowych, trawnika i nasadzeń drzew. Wykonawcą  generalnym był ZAKŁAD REMONTOWO PRODUKCYJNY BUDOWNICTWA POPŁAWSKI z Poznania za łączną kwotę 1.454.664,69 zł brutto. Zanim samorząd „uruchomi” nową siedzibę MGOPS niezbędne będzie uzyskanie w najbliższym czasie pozwolenia na użytkowania obiektu oraz wyposażenie biur.