w img 6304

„Zwiększamy dostępność do usług opiekuńczych w Witkowie”

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński podpisał umowę z Wykonawcą – Sławomirem Fryską właścicielem firmy YAGI FRYSKA SŁAWOMIR FRYSKA z Bogucina, na realizację projektu partnerskiego pod nazwą „Rozbudowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności na terenie Miasta Gniezno oraz Gminy i Miasta Witkowo wraz z zabezpieczeniem łączności dla celów zarządzania kryzysowego” – zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Witkowo. Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany będzie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W zakres inwestycji wchodzi wymiana 2 syren alarmowych w istniejących lokalizacjach i montaż trzeciej w nowej lokalizacji w Witkowie wraz z niezbędnym do funkcjonowania systemu sprzętem m.in. antenami, radiotelefonami i oprogramowaniem. Koszt zadania opiewa na kwotę 105.339,00 zł brutto, a kwota dofinansowania wynosi 89.538,15 zł brutto.