30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce

Najtrudniejsze dzieło świata od łatwego trzeba rozpocząć,

a największe dokonania od drobiazgów”

W dniu dzisiejszym obchodzimy ważny Jubileusz 30. rocznicę przywrócenia samorządu terytorialnego w Polsce. To Jubileusz ważny dla Polski i dla Polaków. Jest on symbolicznym przypieczętowaniem procesu zmian cywilizacyjnych, które w ciągu ostatnich lat odmieniły oblicze naszego kraju i naszej Gminy. Ten okrągły Jubileusz jest dobrą okazją do gratulacji, podziękowań i podsumowania jego dorobku.

Samorządowcom wszystkich szczebli składam najserdeczniejsze życzenia pomyślności i satysfakcji z pełnienia tej społecznej roli.

Dziękuję za pracę, dobre pomysły i decyzje podejmowane dla dobra mieszkańców naszej Gminy. Wasza troska o naszą lokalną wspólnotę sprawia, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość.

Życzę wytrwałości i powodzenia w podejmowanych działaniach, dalszego rozkwitu oraz wielu cennych inicjatyw, których realizacja zapewni mieszkańcom poczucie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, a społeczna akceptacja będzie źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Z wyrazami szacunku,

Marian Gadziński

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo