19 maja br. w budynku Centrum Kultury w Witkowie odbyło się spotkanie dotyczące funkcjonowania OW w Skorzęcinie w nadchodzącym sezonie letnim 2020 r.

Spotkanie dotyczące funkcjonowania OW w Skorzęcinie

Spotkanie dotyczące funkcjonowania OW w Skorzęcinie

W spotkaniu uczestniczyli m.in.: przedstawiciele Urzędu: Burmistrz, zastępca Burmistrza pracownik ds. OW Skorzęcin, Dyrektor i kierownik OKSiR, Rady Miejskiej, przedstawiciele policji, straży pożarnej, firmy ochraniarskiej, służby medycznej oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego w Skorzęcinie.

Spotkanie dotyczące funkcjonowania OW w Skorzęcinie

Spotkanie dotyczące funkcjonowania OW w Skorzęcinie

Spotkanie dotyczące funkcjonowania OW w Skorzęcinie

W czasie spotkania omówiono sprawy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie OW w Skorzęcinie w nadchodzącym sezonie 2020 r. Ze względu na panującą pandemię sezon zapowiada się szczególnie trudny pod względem uruchomienia i funkcjonowania Ośrodka. Rozważano między innymi ograniczenie wstępu na teren Ośrodka jak również możliwość korzystania z kąpieliska, które jest kluczową rozrywką dla przyjeżdzających turystów, a dla którego na dzień dzisiejszy nie ma żadnych wytycznych, stąd też najwięcej obaw o funkcjonowanie Ośrodka pojawiło się ze strony służ medycznych. Ponadto poruszono również sprawy dotyczące bieżącego funkcjonowania Ośrodka a głównie jego zaśmiecania śmieciami wielkogabarytowymi i tymi z remontów obiektów, które powinny być wywożone na własny koszt przez dzierżawców, a nie podrzucane w celu ich wywozu przez Gminę, co generuje bardzo wysokie koszty. Wszyscy przyznali, że oczekują na rozwój sytuacji i szczegółowe wytyczne służb sanitarnych, które pozwolą na bezpieczne funkcjonowanie Ośrodka, jak również umożliwią zarobek osobom prowadzącym na jego terenie działalność gospodarczą, co w czasie pandemii jest szczególnie trudne.