w img 6193

Z okazji Dnia Pracownika Komunalnego pragnę złożyć wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie, podziękowania oraz najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zawodowym.

Niech w codziennej pracy towarzyszy Wam zadowolenie z dobrze wykonanych zadań oraz życzliwość społeczności lokalnej, doceniającej Państwa pracę.

Łączę najlepsze życzenia spełnienia planów, wielu sukcesów i wszelkiej pomyślności.

Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo
Marian Gadziński