XXXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

30 listopada odbyła się kolejna, XXXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie. Po oficjalnym otwarciu jej obrad, Przewodniczący Rady wspólnie z Burmistrzem, złożyli podziękowanie Elżbiecie Jagielskiej, która przez długie lata pełniła funkcję Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie, a od listopada przeszła na zasłużoną emeryturę.

sesja-listopad1

sesja-listopad1

sesja-listopad1

Za wieloletnią współpracę z Radą Miejską i Burmistrzem wręczono Jej pamiątkowy grawerton i bukiet kwiatów. Ponadto Przewodniczący Rady przedstawił obecnym na Sesji nowego Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Wojciecha Móla. W sesji brał udział także Poseł na Sejm RP – Krzysztof Ostrowski. W krótkim wystąpieniu parlamentarzysta przedstawił zasadnicze priorytety polityki rządu realizowane od początku obecnej kadencji parlamentu.

sesja-listopad1

sesja-listopad1


W dalszej części sesji Rada wysłuchała informacji Burmistrza o działalności międzysesyjnej i informacji o realizacji funduszu sołeckiego. Rada podjęła następujące uchwały:

- uchwałę Nr XXXIII/249/2017 o Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;
- uchwały Nr XXXIII/250/2017 i Nr XXXIII/251/2017, nr XXXIII/252/2017 o podatku rolnym, podatku od nieruchomości i zniesieniu opłaty miejscowej;
- uchwałę Nr XXXIII/253/2017 o Programie Ochrony Środowiska;
- uchwały Nr XXXIII/254/2017 i Nr XXXIII/255/2017 o przekształceniu Szkół Podstawowych w Witkowie i Mielżynie w szkoły ośmioklasowe;
- uchwałę Nr XXXIII/256/2017 o Zespole Interdyscyplinarnym;
- uchwały Nr XXXIII/257/2017 i Nr XXXIII/258/2017 o sprzedaży nieruchomości w Witkowie i nieruchomości w Małachowie Kępym;
- uchwałę Nr XXXIII/259/2017 o zgłoszeniu Sołectwa Mąkownica do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi";
- uchwałę Nr XXXIII/260/2017 o nadaniu nazwy ulicy w Witkowie (ul. Dojazdowa);
- uchwałę Nr XXXIII/261/2017 o finansowaniu rozwoju sportu;
- uchwały Nr XXXIII/262/2017 i Nr XXXIII/263/2017 o zmianach w budżecie na 2017 r. i zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest wstępnie na 28 grudnia br.

Jesteś tutaj XXXIII sesja Rady Miejskiej w Witkowie