XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Drukuj

 

W minioną niedzielę na Stadionie Miejskim i ulicach Witkowa odbyły się  XVII Szkolne Biegi Uliczne. Głównymi organizatorami tego wydarzenia byli: Urząd Gminy i Miasta, Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Uczniowskie Kluby Sportowe oraz Dyrektorzy Placówek Oświatowych z terenu Gminy i Miasta Witkowo.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Głównym celem imprezy była popularyzacja biegów, jako najprostszej formy uprawiania sportu wśród przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w myśl hasła: „Wynik  to jedno, a udział to drugie”.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Drugim celem imprezy była realizacja Kampanii Profilaktycznej – przeciwdziałanie bierności, bezradności i nudzie oraz zmniejszenie dostępności alkoholu dla dzieci i młodzieży w myśl hasła: „Używkom mówimy  nie – Biegom tak !!!”.

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Marian Gadziński, który witając zebranych życzył wszystkim zawodnikom zajęcia jak najlepszych miejsc. Włodarz Gminy zachęcał także rodziców i opiekunów do aktywnego spędzania wolnego czasu. Zawodnikom życzył wytrwałości, a rodziców prosił o doping, szczególnie dla najmłodszych uczestników tegorocznych biegów.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

W XVII edycji biegów ulicznych rywalizowano w kategorii: przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazjalne; oddzielnie dziewczęta i chłopcy. Łącznie w 22 rozegranych biegach wystartowało 431 zawodników.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Zawodnicy, którzy zajęli sześć pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale, a trzech najlepszych – dyplomy oraz koszulki. Wśród zawodników, którzy ukończyli bieg były losowane nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami


Atrakcją były nagrody główne ufundowane przez sponsorów, losowane wśród wszystkich, którzy ukończyli bieg. W kategorii przedszkola maskotkę ufundowaną przez Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Witkowie wylosowała Pola Jędrzejak z Przedszkola Miejskiego „Bajka”  w Witkowie. W kategorii  klasy I-IIII szkół  podstawowych rower ufundowany przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Witkowie wylosował Maciej Jagoda ze Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. W kategorii  klas IV-VI szkół  podstawowych rower ufundowany przez Urząd Gminy i Miasta  w Witkowie wylosował Dominik Szczepański ze Szkoły Podstawowej im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie, a w kategorii klas VII szkół podstawowych i klas II-III szkół gimnazjalnych rower ufundowany przez Bank Spółdzielczy w Witkowie wylosował Przemysław Bosak ze Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Wszystkie dyplomy, medale i nagrody rzeczowe  w postaci sprzętu sportowego wręczali: Burmistrz Gminy i Miasta jego Zastępca – Łukasz Scheffs, Radni Rady Miejskiej: Marek Biadasz, Franciszek Bosacki, Eugeniusz Czaplicki, Tadeusz Śliwecki oraz Dyrektor OKSiR w Witkowie – Stanisław Rajkowski.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przygotowania i przeprowadzenia imprezy, a szczególnie druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie i funkcjonariuszom z Komisariatu Policji za zabezpieczenie trasy biegów, nauczycielom wychowania fizycznego z Krzysztofem Nowińskim na czele za przygotowanie zawodników i techniczne przeprowadzenie biegów, Piotrowi Jóźwikowi – Przewodniczącemu Rady Miejskiej za prowadzenie spikerki zawodów, Marzenie Zielińskiej za opiekę medyczną, a Weronice Szcześniak, Damianowi Tomczak i Stefanowi Witulskiemu za pilotowanie biegów.

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami

Raz jeszcze dziękujemy za pomoc Wszystkim zaangażowanym w organizację tego Wydarzenia, uczestnikom gratulujemy wyników. Już teraz zapraszamy również na kolejną edycję Biegów Ulicznych – Witkowo 2018.

Zapraszamy do galerii

Jesteś tutaj XVII Szkolne Biegi Uliczne za nami