Starostowie tegorocznych dożynek

Drukuj

Tegorocznymi gospodarzami Gminnych Obchodów Święta Plonów będą: Paulina Bednarek oraz Grzegorz Cieślicki. Poniżej prezentujemy kilka informacji o Starostach tegorocznych dożynek.

Pani Paulina Bednarek wraz z mężem Pawłem od 2009 roku prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Folwark.

Starości tegorocznych dożynek

Gospodarstwo przejęli w ramach programu PROW 2007-2013, działanie Premie dla młodych rolników i renty strukturalne. Za tę premię został zakupiony sprzęt rolniczy.

Gospodarują na powierzchni 27 hektarów. Bonitacyjnie to gleby w klasach od IIIa do V. W strukturze zasiewów prowadzonych w ramach tego gospodarstwa występują: pszenżyto, mieszanki zbożowe, kukurydza na zielonkę, ziemniaki przemysłowe i trwałe użytki zielone. Jedynym produktem towarowym produkowanym w gospodarstwie są ziemniaki przemysłowe. Ich sprzedaż to około 250 ton w ciągu roku

Starości tegorocznych dożynek

W gospodarstwie prowadzona jest również produkcja zwierzęca. Utrzymuje się ona średnio rocznie na poziomie około 50 sztuk bydła, w tym 10 krów mlecznych i około 30 sztuk trzody chlewnej. Roczna produkcja i sprzedaż to 60 tysięcy litrów mleka, 12 ton żywca wołowego i 7 ton żywca wieprzowego.

Gospodarstwo dysponuje kompletnym parkiem maszynowym dostosowanym do profilu produkcji gospodarstwa. Usługowo korzysta jedynie z siewu kukurydzy.

Pani Paulina wraz z mężem dochowała się dwójki dzieci: Karolina – 10 lat i Jakub – 5 lat.

Pan Grzegorz Cieślicki wraz z żoną Joanną od 2011 roku prowadzi gospodarstwo rolne w miejscowości Witkówko. Wspólnie są rodzicami czwórki dzieci: Wiktorii – 17 lat, Weroniki – 15 lat, Nikodema – 5 lat oraz Norberta – 4 lata.

Starości tegorocznych dożynek

Gospodarstwo przejęli w ramach programu PROW 2007-2013, działanie „Premie dla młodych rolników i renty strukturalne”. Za tę premię i kredyt preferencyjny został zakupiony sprzęt rolniczy.

Tegoroczny starosta dożynek wspólnie z żoną gospodarują na powierzchni 40 hektarów. Bonitacyjnie to gleby w klasach od II do VI. W strukturze prowadzonych przez Nich zasiewów występują: pszenica, pszenżyto, żyto, mieszanki zbożowe, kukurydza na zielonkę, lucerna i buraki cukrowe. Jedynym produktem towarowym gospodarstwa są buraki cukrowe. Ich sprzedaż to około 250 ton w ciągu roku.

Starości tegorocznych dożynek

W gospodarstwie prowadzona jest również produkcja zwierzęca. Starosta tegorocznych dożynek wspólnie z małżonką utrzymują średnio rocznie około 70 sztuk bydła, w tym 25 krów mlecznych. Roczna produkcja i sprzedaż to 180 tysięcy litrów mleka i 12 ton żywca wołowego.

Gospodarstwo Pana Grzegorza dysponuje kompletnym parkiem maszynowym dostosowanym do profilu produkcji tego gospodarstwa. Usługowo korzysta z innego sprzętu jedynie przy sporządzaniu kiszonki z kukurydzy (koszenie, transport i ugniatanie).

Pani Paulina i Pan Grzegorz będą starostami tegorocznych dożynek Gminnych, które odbędą się 20 sierpnia na Stadionie Miejskim.

Już teraz serdecznie zapraszamy.

Jesteś tutaj Starostowie tegorocznych dożynek