Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Drukuj

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru BudowlanegoKomunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i  zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym. Przypominam, że w razie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z  późn. zm.).

Więcej…

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

Z prac Rady Miejskiej w WitkowieW dniu 6 grudnia br. odbyła się II sesja Rady Miejskiej. Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez Burmistrza Gminy i Miasta. Po ślubowaniu i złożeniu Burmistrzowi życzeń i gratulacji przez Radnych, przedstawicieli sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli, dyrektorów placówek oświatowych i dyrektorów lokalnych zakładów pracy, Rada przystąpiła do kolejnych punktów sesji.

Więcej…

VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych

Drukuj

VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych W dniu 5 grudnia 2010 roku władze samorządowe Gminy i Miasta Witkowo spotkały się z najmłodszymi mieszkańcami naszej Gminy. Okazją do spotkania był VIII Mikołajkowy Turniej Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych. Spotkanie odbyło się w gościnnej hali sportowej przy Gimnazjum im. Adama Borysa w Witkowie. Turniej odbył się pod hasłem ?Wychowanie poprzez sport - edukacją jutra?. Spotkanie rozpoczęło się przemarszem i prezentacją wszystkich uczestników turnieju.

Więcej…

Z prac Rady Miejskiej w Witkowie

Drukuj

Z prac Rady Miejskiej w WitkowieW dniu 1 grudnia br. odbyła się I inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w  kadencji 2010-2014. Do chwili wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadził najstarszy wiekiem Radny, p.Henryk Mucha. Po otwarciu sesji, zebrani wysłuchali informacji Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej - p.Alicji Wentland o wynikach wyborów, po czym pani Przewodnicząca wręczyła zaświadczenia o wyborze: Burmistrzowi Gminy i  Miasta p.Krzysztofowi Szkudlarkowi i Radnym.

Więcej…

Inkubator Ekonomii Społecznej

Drukuj

Inkubator Ekonomii SpołecznejDla członków organizacji pozarządowych w dniach 22-27.11.2010r. w  Urzędzie Gminy i Miasta Witkowo odbyło się bezpłatne szkolenie w czasie którego uczestnicy dowiedzieli się m.in.:
? jak założyć organizację pozarządową
? jakie są prawne i księgowe aspekty funkcjonowania organizacji
? jak stworzyć dobry biznesplan dla organizacji pozarządowej

Więcej…

VIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ?WITKOWO - 2010?

Drukuj

VIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ?WITKOWO - 2010? Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo zaprasza na VIII MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH ?WITKOWO - 2010? Który odbędzie się 5 grudnia 2010r. (niedziela) godz. 15,00 w HALI SPORTOWEJ w  WITKOWIE

Organizatorzy:
Urząd Gminy i Miasta
Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
Gminna Komisja Profilaktyki i Rozw.Probl.Alkoh.
Placówki Przedszkolne
Gimnazjum im. Adama Borysa

W TRAKCIE IMPREZY MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z:
- małej gastronomii
- innych atrakcji

Więcej…

Strona 154 z 159

Jesteś tutaj Strona główna