Oficjalny Serwis Informacyjny Urzędu Gminy i Miasta w Witkowie

Komunikat

Drukuj

Szanowni Państwo,

informujemy, że 31 października Urząd Gminy będzie czynny do godziny 14:30. Przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

Bezpłatne badanie słuchu

Drukuj

Bezpłatne badanie słuchu

Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi

Drukuj

Uprzejmie informuję, że na stronie internetowej Urzędu www.bip.witkowo.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (zakładka – „projekty aktów normatywnych") został umieszczony projekt Programu współpracy Gminy Witkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Ewentualne propozycje i uwagi co do Programu można zgłaszać pisemnie lub na załączonym formularzu konsultacyjnym do tut. Urzędu w terminie do dnia 17 listopada 2017 roku.

Burmistrz Gminy i Miasta
/-/Marian Gadziński

Najsympatyczniejszy Pupil Gminy Witkowo

Drukuj

Tytuł "Najsympatyczniejszego Pupila w Gminie Witkowo" w 2017 roku otrzymał buldog francuski o imieniu Rico, którego właścicielem jest Pan Tomasz Szymczak.

Najsympatyczniejszy pupil Gminy Witkowo 2017

Koncert Jesienny

Drukuj

Koncert Jesienny

Kolejny alkomat na terenie Gminy Witkowo

Drukuj

IMG 20171022 134140 copyTo już kolejne urządzenie zakupione na potrzeby mieszkańców Gminy Witkowo. Nowy, ogólnodostępny alkomat znajduje się przy wejściu do Budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej w Witkowie.

Więcej…

Strona 5 z 161

Jesteś tutaj Strona główna